www.lamaquineta.com

La nostra és una productora de teatre infantil especialitzada en portar obres de teatre a les escoles. Totes les nostres produccions són de creació pròpia. Us oferim un teatre interactiu, que permeti la participació dels alumnes i, interdisciplinar, en atenció a les diferents àrees curriculars dels nivells als quals va dirigit cada espectacle.