Som una entitat sense ànim de lucre que genera projectes artístics, socials i culturals. Treballem des de diferents àmbits artístics:
el teatre, l’expressió corporal, l’audiovisual i la fotografia, per tal de d’aprofundir i reflexionar sobre temàtiques socials d’actualitat.

Follow Us

Teixint Valors

Projecte comunitari per a infants i joves

Teixint Valors és un projecte dirigit a infants que neix a partir de la experiència de Mousiké amb el projecte adreçat a joves i adolescents. Durant la realització dels tallers amb els joves hem observat la importància de fomentar la coeducació des de ben petits, amb l’objectiu de proposar noves mirades davant realitats socials conflictives, molt presents en l’actualitat, i de sensibilitzar els infants sobre la microviolència, amb l’objectiu de presentar la diferència com un valor. Si no tenim els mateixos drets, aquesta no és la nostra revolució!

El projecte treballa a partir de la creació artística, especialment a través del teatre i el cinema, per tal de potenciar actituds i comportaments que treballin els valors de la igualtat, la cooperació i la tolerància en els infants i els adolescents, en el seu entorn i en les seves famílies. L’objectiu és aconseguir una detecció precoç d’actituds o comportaments abusius o discriminatoris i vetllar per la prevenció i el foment de models de relació positius amb l’entorn.
Així doncs, Teixint Valors aposta per la resolució de conflictes de manera positiva i a través del diàleg, i apropa, a través del teatre, aquestes problemàtiques a la pròpia realitat i a l’activitat quotidiana, intentant, sempre, desmuntar i qüestionar mites, estereotips i models de relació establerts per vehicular nous models de relació més respectuosos, més lliures i que fomentin la diferència.
El projecte treballa a partir del format taller, per tal de crear un espai d’interacció i d’intercanvi a l’aula. El projecte treballa a partir dels següents eixos temàtics:

  • Amor romàntic i violència de gènere: Desestabilitzar la idea de l’amor romàntic i apostar per altres models de relacions amoroses que s’allunyin dels estereotips de gènere i de les formes de relació abusives o desequilibrades.
  • XX – violència de gènere a les xarxes socials: reflexionar sobre la violència masclista dins de les xarxes socials a partir del debat i l’expressió teatral i corporal.
  • Més enllà de la identitat: té com objectiu donar veu a les persones del col·lectiu LGTBIQ+ que en alguna etapa de la seva vida han viscut alguna situació de violència o discriminació pel sol fet de no encaixar en el sistema patriarcal i heteronormatiu.
  • Fet migratori: Analitzar el fenomen migratori amb l’objectiu de reflexionar sobre les dificultats d’emprendre una nova vida, així com de l’acollida que reben del país on arriben.
  • Diversitat funcional: L’objectiu és reflexionar sobre la pròpia quotidianitat, proposant una sèrie de situacions en què els i les participants dels tallers es puguin identificar unes situacions que volen recrear la vida quotidiana i les sensacions i emocions del dia a dia d’una persona amb més dificultats.
  • Assetjament escolar: Reflexionar sobre situacions en què un alumne viu experiències i situacions negatives de manera continuada per part d’altres alumnes. La proposta pretén treballar l’empatia i fomentar la cohesió de grup per tal de remarcar la diferència com a quelcom positiu i no com a allò que s’ha d’excloure.
  • Cossos: reflexiona al voltant de la idea del cos per entendre com és la nostra mirada i la dels altres. A partir d’una mirada interna i externa, de com el vivim i l’estimem, analitzarem també quina imatge projecta la nostra societat sobre l’ideal dels nostres cossos mitjançant el debat i l’expressió corporal i teatral.
  • Sexualitats | consentides, desitjades i plaents: reflexiona sobre la violència sexual a partir del debat i l’expressió teatral i corporal i aposta per una educació sexual des del respecte, la llibertat i el plaer.

El projecte Teixint Valors treballa les següents competències bàsiques: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència artística i cultural i competència social i ciutadana.

Hem rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’ICEC

RESERVA
La configuración de privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia mientras utiliza nuestro sitio web. Si está utilizando nuestros Servicios a través de un navegador, puede restringir, bloquear o eliminar las cookies a través de la configuración de su navegador web. También utilizamos contenido y scripts de terceros que pueden usar tecnologías de seguimiento. Puede proporcionar su consentimiento de forma selectiva a continuación para permitir incrustaciones de terceros. Para obtener información completa sobre las cookies que utilizamos, los datos que recopilamos y cómo los procesamos, consulte nuestra La configuración de privacidad
Youtube
Consentimiento para mostrar contenido de - Youtube
Vimeo
Consentimiento para mostrar contenido de - Vimeo
Google Maps
Consentimiento para mostrar contenido de - Google